Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội

Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội

Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Năm Sao Hà Nội

Tên viết tắt: NĂM SAO HN

Ngày thành lập: 19/04/2011

Số 4, Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội

(84-24) 3351 9954

Các thành viên khác