Công ty Cổ phần Đại Kim hoàn thành đánh giá giám sát ISO 9001: 2015

Ngày 13/05/2020

Cuối tháng 3.2020, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quasert) thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã hoàn thành cuộc Đánh giá giám sát lần thứ nhất đối với việc áp dụng chứng chỉ ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Đại Kim.

Công ty Cổ phần Đại Kim chính thức được cấp Chứng nhận ISO 9001:2015 cho lĩnh vực sản xuất, cung ứng mút xốp PU và sản phẩm nhựa. Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 15/9/2018 đến ngày 14/9/2021.

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do ổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển, ban hành ngày 15/09/2015. Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu và được sử dụng như chuẩn mực cho một Hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức, doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm kiểm soát chất lượng của sản phẩm/dịch vụ đầu ra.

Ở Việt Nam, ISO 9001 đã được các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính Nhà nước áp dụng thành công và đem lại hiệu quả cao với gần 4,5 nghìn chứng chỉ được cấp. ISO 9001 đang là một tiêu chuẩn nhận được sự tín nhiệm cao của đối tác, khách hàng, góp phần quan trọng vào quá trình kiểm soát chất lượng và mang đến thành công cho doanh nghiệp.

Trước đây, Công ty Cổ phần Đại Kim đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN IS0 9001:2000 cho lĩnh vực sản xuất và cung ứng mút xốp.

Kiên trì áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 là dấu ấn quan trọng trong hành trình hoàn thiện năng lực của công ty Cổ phần Đại Kim nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường và đối tác. 

Công ty Cổ phần Đại Kim đã có tuổi đời hơn 33 năm với ngành nghề chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ chơi trẻ em, đệm mút xốp, các sản phẩm nhựa linh kiện nhựa chi tiết phục vụ công nghiệp và tiêu dùng.

Trước khi được cấp Chứng nhận ISO 9001:2015, Công ty Cổ phần Đại Kim đã giành được Giấy chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu chùng bình chọn (báo Sài gòn tiếp thị tổ chức); Giải thưởng Thăng Long về Khoa học Công nghệ trong việc “Áp dụng công nghệ Laser – CO2 để cắt vật liệu phi kim loại phục vụ sản xuất đồ chơi trẻ em” cho  Công ty Cổ phần Đại Kim và Viện nghiên cứu công nghệ Laser thực hiện; Chứng chỉ do Công ty Canon Việt Nam xác nhận Công ty Cổ phần Đại Kim đạt kỹ năng giám sát xuất sắc năm 2016, 2017.