Sang tao
Công ty CP Vận tải và DV hàng hóa HN
Ngày: 01/04/2013
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hoá Hà Nội là một trong những doanh nghiệp GFS nắm giữ cổ phần lớn. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức cung ứng, vận chuyển hàng hóa, kinh doanh kho bãi và xếp dỡ hàng hóa, kinh doanh vận tải hành khách.

Thông tin doanh nghiệp:

 

1.Tên doanh nghiệp         : Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.
2. Địa chỉ                            : 27/785 Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội.
3. Điện thoại                      : 043.8641050 - 043.8642881                     Fax: 043.8642281

 

Hình thức tổ chức và tư cách pháp nhân:


Công ty cổ phần Vận tải & Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thuộc sở hữu của các cổ đông, được thành lập trên cở sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực:


- Tổ chức cung ứng, vận chuyển và đại lý vận chuyển hàng hoá.
- Kinh doanh kho bãi và xếp dỡ hàng hoá.
- Kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải hành khách công cộng, xe buýt, xe du lịch, Taxi tải.....

 

Lịch sử phát triển:

 

Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội được thành lập ngày 16/05/1966 với tên gọi Công ty vận tải hàng hóa Hà Nội trực thuộc Sở giao thông Vận tải Hà Nội. Tiền thân Công ty vận tải hàng hóa Hà Nội là hai đơn vị: Xí nghiệp công tư hợp doanh ôtô số 2 và Xí nghiệp công tư hợp doanh ôtô số 3.


Gần hai thập kỷ 70 và 80, Công ty vận tải hàng hóa - không chỉ là niềm tự hào của Sở giao thông vận tải Hà Nội mà là của cả Thành phố Hà Nội. Biểu tượng Cột cờ Hà Nội đặt trên những lá nhíp xe ôtô cách điệu sơn trên cánh cửa ôtô của công ty vận tải hàng hóa Hà Nội có mặt trên mọi miền của Tổ quốc.


Quyết định 2480/QĐ-UB ngày 16/6/1999 về việc chuyển Công ty vận tải hàng hóa Hà Nội thành Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội đã tạo bước ngoặt mới. Những điều kiện ưu ái của nhà nước sau cổ phần đã tạo đà cho doanh nghiệp từng bước đi lên. Hiệu quả lao động được tăng lên và vẫn những con người ấy, vẫn mảnh đất ấy và những nghành nghề truyền thống, nhưng mọi hoạt động kinh doanh đã được mở ra một chương mới: Tăng cường công tác quản lý trong mọi lĩnh vực, xác định chính xác được nguồn thu, tạo mọi cơ hội và tiềm năng của đơn vị để tăng nguồn thu về cho công ty.


Giữa năm 2004 công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội trở thành thành viên của Tổng công ty Vận tải Hà Nội trong mô hình công ty mẹ - công ty con. Mô hình quản lý phần vốn mang tính Nhà nước được chuyển hóa sang mô hình mới. Phần vốn nhà nước mà Tổng công ty Vận tải quản lý mang sắc thái đầu tư. Công nghệ quản lý là hội nhập, chung sức đồng lòng. Việc hòa nhập vào sự phát triển của Tổng công ty Vận tải Hà Nội là điều tất yếu.


Bốn mươi năm đã qua đi, những thế hệ tiếp nối vẫn tự hào khi nhắc về truyền thống hào hùng vượt khó khăn gian khổ và hy sinh của người hàng hóa thế hệ cha anh ngày ấy. Kế thừa truyền thống, CBCNV Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa Hà Nội hôm nay cần vượt chính mình để giành chiến thắng trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy gian khó của nền kinh tế thị trường mang tính toàn cầu.
 

                                        Nhà xưởng 27 Trương định
                                          
(Diện tích: 46.539m2)

                                              Số 2 Lãng Yên
                                           (Diện tích: 2690m2)