Sang tao
Công ty CP Công nghiệp VN
Ngày: 12/09/2011
Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt nam là một trong những doanh nghiệp GFS góp cổ phần chiến lược . Công ty được thành lập năm 2001 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:0103000286 Cấp ngày: 19/03/2001 của Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội.

 

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực: Kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp, động cơ Diezen; Xây dựng dân dụng, công nghiệp, các công trình giao thông, thuỷ lợi....

1. Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt nam  .

2. Ngày thành lập  
   : 19 tháng 03 năm 2001

3. Vốn điều lệ            : 20.000.000.000đ(Hai mươi tỷ đồng)

4. Trụ sở chính          : 508 Trường Chinh, Quận Đống Đa, TP Hà nội.

5. Điện thoại: 042. 2434424      
Fax: 043.5 631 780                                 
   
Hiện nay Công ty đang quản lý, sử dụng và khai  thác  khu nhà xưởng  với  diện tích:8.053m2  tại  Khu  công nghiệp  Như Quỳnh ,  huyện  Văn  Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Công ty đã liên doanh xây dựng nhà xưởng công nghiệp với công ty CP Vận tải Hàng hóa Hà nội trên diện tích 10.000m2 tại 27/785 Trương Định, Hoàng Mai, Hà nội. Dự án đã đưa vào hoạt động từ năm 2002, gồm có:
- 1 nhà xưởng công nghiệp diện tích 4536m2
- 1 nhà kho diện tích 1200m2