Sang tao
Hoạt động xã hội Hoạt động xã hộiNgày: 10-04-2013Gắn bó trách nhiệm với cộng đồng là một phần quan trọng trong tinh thần sáng tạo của GFS. Chúng tôi luôn ý thức rõ về vai trò và trách nhiệm của một doanh nghiệp trong xã hội đặc biệt là trong điều kiện ở Việt Nam còn rất...
TRUNG THU CHO EM – THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI THƠ TẠI QUẢN BẠ - HÀ GIANG TRUNG THU CHO EM – THẮP SÁNG ƯỚC MƠ TUỔI THƠ TẠI QUẢN BẠ - HÀ GIANGNgày: 01-10-2015 Nhân dịp Tết trung thu, xuất phát từ tinh thần tương thân tương ái và tinh thần cùng cộng đồng phát triển, Tập đoàn GFS và Công ty TNHH MTV Dược Khoa – Đại học Dược Hà Nội phối hợp với các hợp tác xã phát triển dược liệu...