Sang tao
Viện công nghệ GFS
Ngày: 12/02/2015
Tên tổ chức Khoa học và Công nghệ Viện Công nghệ GFS Tên viết bằng tiếng nước ngoài GFS Technology Institue - GFS TI Địa chỉ: 508 Trường Chinh, Phường Ngã Tư sở, Quận Đống đa, Hà nội Tổng số vốn : 35,000,000,000 đồng Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam Quyết định thành lập số: 70/QĐ - LHHVN ngày 22/1/2015 Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội khoa học Việt nam Người đứng đầu tổ chức HỌ và Tên: Nguyễn Thanh Vân CMND Số: 010221523 Nơi cấp Công an TPHN Ngày cấp: 24/02/2003

Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng về công nghệ công nghiệp, nông nghiệp kỹ thuật cao, vật liệu xây dựng, cơ điện tử và dược liệu từ các bài thuốc quý , cây thuốc quý có giá trị đã được cấp phép, lưu truyền trong dân gian.

- Sản xuất các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu nêu trên.

- Tư vấn, phổ biến kiến thức , chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học, trong các lĩnh vực nêu trên.

- Hợp tác với các tổ chức, các nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của viện.