Sang tao
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nông Nghiệp GFS Việt Nam
Ngày: 02/12/2014
Tên Công Ty Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GFS VIỆT NAM Tên Công ty Tiếng Anh: VIET NAM GFS AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY Tên Công Ty Viết Tắt: VAD GFS.,JSC

Tên Công Ty Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GFS VIỆT NAM
Tên Công ty Tiếng Anh: VIET NAM GFS AGRICULTURE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên Công Ty Viết Tắt:  VAD GFS.,JSC

Địa chỉ trụ sở chính:

Số 508 Trường Chinh, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống  Đa, Thành Phố Hà Nội

Điện thoại: 0422107537    Fax: 0435631780

Email: info@gfs.com.vn

Chi nhánh: số 419 Khu 6 Quán Toan , Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Điện thoại: 031 3282 778

Fax:    0313 282 776

Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất phân bón và hợp chất Nitơ

- Bán buôn phân bón

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (Trừ gỗ, tre, nứa) và động vật..

Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ: 110.000.000

Bằng chữ: Một trăm mười tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 11.000.000 đồng